Sartlarineler.com

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Şartları Nelerdir? Başvurusu, Evraklar

Ziraat Bankası çiftçi hibesi için aranan koşullar şu şekilde verilmiştir:

 • C. vatandaşı olmak,
 • Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
 • Kredi notunun yeterli derecede olması,
 • Kredi çekmeye engel olacak bir durumun olmaması,
 • Tarımsal faaliyette bulunulması
 • Çiftçi belgesinin bulunması da Ziraat Bankası çiftçi kredisi için aranan şartlar arasındadır.

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Ziraat Bankası çiftçi hibesi için istenen belgeler tüzel ve bireysel başvurular için farklılık göstermektedir. Tüzel kişiler için gereken belgeler şu şekilde verilmiştir:

 • Çiftçi belgesi ya da çiftçi kayıt sistemine ait belge,
 • Temsil için yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri,
 • Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge,
 • Vergi beyanı,
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber aslı,
 • Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri olan tapu ve kontrat gibi belgeler,
 • İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu ibraz etmesi gerekmektedir. Ek olarak istenecek olan belgeler durumunda çekilecek kredi miktarı ile aynı değerde ya da daha yüksek değerde teminat verilmesi için gereken belgeler de istenebilir.

Ziraat Bankası çiftçi kredisi bireysel başvurular için ise şu belgeler istenir:

 • Çiftçi belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kredi teminatı (ipotek edilen mal detaylı beyanı)
 • Tarımsal işletmeyi onaylayan tapu ya da kira kontratı belgeleri,
 • Faaliyetin daha önceki dönemlerde de var olduğunu ispatlamaya yarayacak 3 yıllık gelir tablosu ve bilanço ile başvuru yapılması gerekir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Nedir?

Ziraat Bankası genç çiftçi akademi projesi gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek, gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak için Ziraat Bankası tarafından geliştirilen bir projedir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası Nedir?

Ziraat Bankası genç çiftçi akademisi tarafından verilen başarı sertifikası Ziraat Bankası ve eğitimi veren üniversitenin onayını taşımaktadır. Bu nedenle de programı başarı ile tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanırlar. Genç çiftçilere tarım alanında yapacakları faaliyetlerde önemli referans özelliği taşır.

 • Sertifika almaya hak kazanan genç çiftçiler, kendi yatırımları için uygun koşullar ile sunulan kredilerden yararlanabilir.
 • Ziraat Bankası genç çiftçi akademisi başarı sertifikasının referans özelliği ile çiftçiler iş bulma imkânı bulacaklardır.
 • Yeni yatırım yaparak kendi işletmesini kurmak isteyen ve başarı sertifikası almaya haz kazanan en az 2 genç çiftçi, birlikte yatırım yapması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisinden Kim Yararlanabilir?

Ziraat Bankası genç çiftçi akademisinde faydalanabilecek kişiler şu şekilde verilmiştir:

 • Yeni tarımsal yatırım projesi yapmak isteyen kişiler,
 • Üretim konusu ile ilgili teknik bilgisi arttırmak isteyen kişiler,
 • Mevcut tarımsal işletmesini büyütmek ve geliştirmek isteyen kişiler de genç çiftçi akademisinden faydalanabilir.

Genç çiftçi kredisi başvurularında öncelik hakkı olan kişiler şu şekilde verilmiştir:

 • Kadın çiftçiler ve kadın çiftçi adayları,
 • Tarım ve çiftçilik ile ilgili okullarda okuyanlar,
 • Ailesinde ya da akrabasına ait tarım işinde çalışan kişilerdir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi Miktarı Nedir?

Ziraat Bankası genç çiftçiler için kredi miktarı arsa, ekipman ve masrafları için 100.000 – 5.000.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda Ziraat Bankası hibe kredisi almaya hak kazanan kişilere köye dönüş desteğinin yaklaşık 3 katı kadar hibe desteği verilecektir. Daha önce köye dönen genç çiftçilere verilen 30.000 TL hibe desteğine bağlı olarak Ziraat Bankası tarafından bu miktarın 3 katı yani 90.000 TL Ziraat Bankası çiftçi kredisi verilecektir.

]}
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.