Sartlarineler.com

SGK Yurt Dışı Borçlanma Primleri Ne Kadar?

SGK yurt dışı borçlanma ücretleri azami ve asgari olarak ayrılmaktadır. Yurt dışı hizmet borçlanması olarak da bilinen sistem, Türk vatandaşlarının yurt dışında herhangi bir iş yerine vermiş oldukları hizmet karşılığı, Türkiye’de sosyal güvenlik kanununa göre borçlandırılırlar. 22/05/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 Sayılı Kanun kapsamı yaşlılık, ölüm hallerinde ve malulen emekli olunmasına imkan sağlamaktadır. SGK yurt dışı borçlanma primleri asgari ücret miktarına göre belirlenmektedir. 2021 Aralık ayına kadar uygulanacak olan brüt asgari ücret 3.577,50 TL olup, 2019 yılında yürürlüğe giren Torba Kanunu ile 3201 Sayılı Kanunda değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik sonucunda yurt dışı borçlanması, günlük asgari brüt ücretin yüzde 45 oranında hesaplanmasıyla oluşacaktır. Buna göre asgari ücret üzerinden hesaplanmış alt sınır borçlanması aylık ve yıllık olarak şu şekildedir:

  • 1 aylık – 1.324,35 TL
  • 1 yıllık – 15.892,20 TL
  • 10 yıllık – 158.922,00 TL

SGK Yurt Dışı Borçlanma Şartları Nelerdir?

SGK yurt dışı borçlanma kriterleri arasında en önemli şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yurt dışında çalışmayı tercih eden vatandaşlar Türkiye’ye dönünce emekli olabilmek için eksik kalan prim günlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak öğrenip, ödeme yapabilmektedirler. Yurt dışı hizmet borçlanmasından; yurt dışında çalışan Türk vatandaşları, başka ülke vatandaşlığına geçmiş Türk vatandaşları, Türkiye’de doğup izin alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler yararlanabilmektedir. Ayrıca Bulgaristan’dan 1989-2008 tarihleri arasında zorunlu göç sonrası Türkiye’ye gelip, borçlanma başvurusunda bulundukları tarih ile Türk vatandaşı olanlar da yurt dışı borçlanma hizmetinden faydalanabilirler. Başvuru yapabilmek için, borçlanma kapsamındaki yurt dışı sürelerinin belgelenmesi ve yazılı istekte bulunulması gerekmektedir. Vefat durumunda olan sigortalı kişinin hak sahipleri de borçlanma başvurusu yapabilmekteler. Bunun için hak sahibinin başvuru tarihinde Türk vatandaşı olması gerekmekte olup, vefat eden sigortalının yurt dışında bulunduğu sürelerde Türk vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.

Yurt Dışında Hangi Süreler Borçlandırılabilir?

On sekiz yaşını yurt dışında doldurup daha sonra sigortalılık süresini Türk vatandaşı olarak belgelendiren, bu sigortalılık süresi boyunca bir yıllık işsizlik süreleri ile beraber medeni durum fark etmeksizin yurt dışında ev hanımı olarak geçen süreler, yurt dışında borçlandırılabilen müddetler arasında gözükür. Aynı zamanda borçlandırılamayan sürelerde şunlardır; on sekiz yaşından önceki sigortalılık süreleri, işsizlik ve ev hanımlığı süreleri boyunca kısmi aylık bağlanmış sigortalıların yurt dışında geçmiş olan sigortalılık süreçlerinin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri, Türk vatandaşlığı alınmadan ve Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonraki sigortalılık süreleri, Libya’da 01/09/1985 yılından itibaren Türk işverenlerin çalıştırdıkları Türk işçilerin Libya’da çalıştıkları süreler, Almanya’da istisna sözleşmesine göre iş yapan Türk işverenlerin bu ülkede çalıştırdıkları Türk işçilerin çalışma süreleri ve yurt dışında geçici olarak görev yapanların, Türkiye’de sigortalılıkları devam ediyorsa yurt dışı görevleri boyunca geçen süreleri borçlandırılamayan sürelerdir.

SGK Yurt Dışı Borçlanma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurt dışı sürelerini borçlanmak için ilk olarak talep dilekçesinin doldurulması gerekmektedir. Borçlanma işlemi için yeterli bilgilerin yer aldığı hizmet borçlanmasına dair yazılı dilekçe ile de yurt dışı borçlanma müracaatı yapılabilir. Talep dilekçe örneklerine Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkezlerinden ulaşılabilir veya başvuru sahipleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından da talep dilekçesi temin edilebilir. Ayrıca Türkiye’deki son çalışması SKK kapsamında olan sigortalılar ile, Bağ-Kur kapsamında olan ve faaliyeti sona erenler, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının Kimlik Paylaşım Sistemindeki kayıtlı adreslerinin bulunduğu ildeki sosyal güvenlik birimine, bu sistemde adresi kayıtlı olmayan vatandaşlar ise nüfusa kayıtlı oldukları ildeki sosyal güvenlik birimine başvuru yapmalılardır. Bağ-Kur faaliyeti devam eden vatandaşlar faaliyetin bulunduğu il sosyal güvenlik birimine ve İsviçre’de geçen hizmetlerini borçlandırmak isteyen kişiler ile Türkiye’deki son çalışması Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlar Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne borçlanma başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yurt Dışı Borçlanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yurt dışı borçlanma için gerekli belgeler, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve imzalanmamış ülkelerde geçmiş olan hizmet süreleri ve ev hanımlığında geçmiş sürelere göre üçe ayrılmaktadır. Bunlar:

   • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde geçmiş olan sigortalılık veya işsizlik sürelerinin borçlanması için; ilgili ülkenin sigorta kurumları tarafından düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösteren belgenin aslıyla beraber, yeminli tercüme bürolarınca yapılmış ve temsilcilikçe onaylanmış tercümelerle birlikte ülkedeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları gibi temsilciliklerden hizmet belgesinin alınıp gerekli Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.
   • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen işsizlik veya sigortalılık sürelerinin borçlanması için; ilgili ülkede bulunan Türk büyükelçilikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinin ibrazı gerekmekte olup, gemi çalışanlarının ise çalışmış oldukları geminin bayrağı hangi ülkeyse o ülkede bulunan Türk konsolosluklarından alınacak hizmet belgelerinin ilgili Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.
   • Ev hanımı olarak geçen sürelerin borçlanması için; fotoğraf, künye bilgileri, pasaport ve ayrıca ikamet belgesinin Türk temsilciliklerince onaylanmış tercümesinin ilgili Kuruma ibrazı gerekmektedir.

Yurt Dışı Borçlanma Primleri Ne Zaman Ödenmeli?

Yurt dışı borçlanma ücretleri, tahakkuk ettirilmiş borç tutarının tebliğ edildiği tarih itibarıyla üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Eğer üç ay içinde ödeme yapılmazsa başvuru süreci yeniden yapılmalıdır. SGK yurt dışı borçlanma primleri ücreti eğer Türkiye’den ödenecekse Türk Lirası cinsinden ödenebilmektedir. Prim borcunun yurt dışından ödenmesi halinde, borcun ödeneceği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak, aynı Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeme yapılması gerekmektedir. Üç aylık süre içinde prim borcunun bir kısmı ödenirse, ödenmiş olan miktar ile orantılı süre geçerli sayılacaktır. Ödenmemiş olan kalan miktar yeni borçlanma talebine bağlı olacaktır. Üç aylık ödeme süresi dışında ödenmiş olan primler hakkında başvuru sahibi bilgilendirilip, emanet hesaba alınmış miktarın yeni borçlanma talebi oluşması durumunda bu miktarın yeni prim borçları için kullanılabileceği bildirilmektedir.

Borçlanma Sürelerinin Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Borçlanma süresinin yorumlanması kapsamında, eğer başvuru sahibi borçlanmak istediği süreyi belirtmişse belirttiği süre, belirtmediyse kanıtlayıcı evraklarda kayıtlı bulunan tarihler arasında son tarihten geriye doğru borçlanmak istediği gün sayısı esas alınıp, 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün olarak hesaplanma yapılmaktadır. Sigortalılık başlangıç tarihinden önce olan süreler borçlanılmışsa başlangıç tarih, borçlanılmış gün sayısı kadar geri dönülmektedir. Birden çok yurt dışı hizmet borçlanma yapılması durumunda en son prim ödemesi yapılan tarihten borçlanılmış toplam gün sayısı kadar geriye dönülmektedir.

Borçlanma İşlemi Nasıl İptal Edilir?

Borçlanma işlemini bozmak için, başvuruda bulunduktan sonra borcun tebliğ edilmesinden önce veya borç tebliğ edildiyse üç aylık prim ödeme süresi içinde, borçlanma başvurusundan vazgeçildiğini yazılı olarak belirtilen belge ile bildirilmesi sonucunda başvuru geçersiz sayılmaktadır. Prim borcunun tamamını veya bir kısmını ödemiş olanların aylık bağlama işlemleri tamamlanmadan önce borçlanmanın vazgeçilmesi için yazılı belge ile başvuru yapmış olanların ödemiş oldukları borçlanma miktarlarının tamamı, faiz uygulanmadan Türk Lirası olarak iade edilmektedir. Ayrıca farklı tarihlerde birden çok prim borçlanma yapılmışsa başvuru sahibinin oluşturmuş olduğu borçlanmalardan bir ya da birkaçından vazgeçme hakkı saklı tutulmaktadır. Borçlanma işlemleri ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak sahibi olamamış sigortalılar, yazılı başvuru yaptıkları takdirde ödemiş oldukları borçlanma miktarlarının tamamı faiz uygulanmadan taraflarına Türk Lirası olarak iade edilmektedir. SGK yurt dışı borçlanma primleri dikkate alınıp aylık almaya hak kazanmış sigortalılar, borçlanma başvurusu ve yapılan borçlanmadan vazgeçememektedirler. Bu sebeple ödemiş oldukları borçların iadesi yapılmamaktadır.

]}
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.