Sartlarineler.com

Şartlı Eğitim Yardımı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları

Şartlı eğitim yardımı ile alakalı güncel bilgileri yazımızdan inceleyebilirsiniz. Şartlı Eğitim Yardımı İçin Nereye Başvurulur? Şartlı Eğitim Yardımı İçin Hangi Evraklar Gereklidir? Şartlı Eğitim Yardımı Şartları Nelerdir? Şartlı Eğitim Yardımı Ne Kadardır? Şartlı Eğitim Yardımı Ne Zaman Yapılır? Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır? Şartlı Eğitim Yardımı Hangi Durumlarda Kesilir? Tüm sorularınızın detaylı cevaplarını inceleyebilirsiniz.

Şartlı eğitim yardımından nasıl yararlanılacağına ilişkin birçok ihtiyaç sahibi ailenin bilinçlendirilmesi okul çağındaki çocukların eğitimlerinin aksamadan devam etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimine devam eden öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ailelerin maddi olarak desteklenmesidir. Şartlı eğitim yardımı, halk arasında çocuk yardımı olarak da bilinmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen yardım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaktadır. Kısacası temel eğitimlerine devam eden çocuklar için Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen eğitim yardımıdır. Sistem, yoksul ve maddi olarak çocuklarını okutamayacak düzeydeki aileler için geçerlidir. Sosyal güvencesi (SGK) olan aileler eğitim yardımı alma hakları bulunmamaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı İçin Nereye Başvurulur?

Şartlı Eğitim Yardımı İçin Nereye Başvurulur

Şartlı eğitim yardımı almak için başvurulacak yerler arasında en çok karıştırılan yer e-devlet uygulamasıdır. Eğitim yardımı sadece Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarından yapılmaktadır. Başvuru yapmak için eğitim-öğretim dönemi içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın yılın her dönemi başvuru işleminde bulunmak mümkündür. Yaşanılan il ve ilçedeki en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek başvuruda bulunup, yardım almaya uygun bulunması durumunda eğitim yardımı verilmektedir. Başvuru yapan ebeveynin kimliği ile gitmesi yeterlidir. Başvuru sırasında çocuğun da ebeveyni ile gitmesine gerek yoktur. Çocuğun T.C. kimlik numarası ya da kimlik kartı ile gitmesi yeterlidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfında gerekli evraklar imzalanıp başvuru süreci başlatılacaktır. 20 yaşını geçmiş ama hala eğitimine devam eden çocuklar için başvuru yapılmamaktadır. Örgün öğretime devam eden MEB’e bağlı eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar için başvurular geçerlidir.

Şartlı Eğitim Yardımı İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Şartlı eğitim yardımı için gerekli evraklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yardım alma talebinde bulunan bireylere iletilmektedir.

Daha önceden sosyal yardım almak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunmuş bireylerin eğitim yardımı almak için evrak doldurmalarına gerek yoktur. Sadece başvuru dilekçesi doldurarak başvuruda bulunmaları yeterlidir. Daha önce herhangi bir konuda sosyal yardım almak için başvuruda bulunmayan bireyler vakıf tarafından istenen belgeleri doldurarak bağlı oldukları vakfa teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler:

 • Hane Başvuru Kayıt Formu
 • Sorgu Dilekçesi
 • Şartlı Eğitim Hak Sahibi Sözleşmesidir.

Belirtilen belgeler doldurulup vakfa teslim edilerek başvuru işlemi tamamlanmaktadır. Sonuçların belirlenmesi verilen belgelerin denetlenmesi süreci ile değişmesiyle beraber en geç 1 ay içinde öğrenilmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Şartları Nelerdir?

Şartlı Eğitim Yardımı Şartları Nelerdir

Eğitim yardımı alabilmek için gerekli bazı koşullar bulunmaktadır. Öncelik olarak yoksul ve maddi imkân yetersizliği nedeniyle çocuklarını okula göndermekte zorlanan ailelere yapılmaktadır. Yapılan eğitim yardımda ailelere çocukların okula devam etme şartı konulmaktadır. Bu şart haricinde belirtilecek birkaç koşul daha bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 • Hane içinde bulunan tüm bireylerin sosyal güvencesi hizmetinden (SGK) yararlanmaması gerekmektedir.
 • Hane içinde bir kişi başına düşen gelir oranının 1/3’ü geçmemelidir.
 • Vakıf tarafından belirlenen şartlara uygun olunmalıdır.
 • Öğrenim gören çocuk ya da çocukların örgün eğitime devam ediyor olmaları gerekmektedir.

Şartlı Eğitim Yardımı Ne Kadardır?

Şartlı eğitim yardımı miktarı öğrenim görülen eğitim düzeyine ve cinsiyet farklılığına göre değişmektedir. Nisan ayı verilerine göre düzenlenen son değişikliler şu şekilde gösterilmektedir:

 1. İlköğretim eğitimi devam eden erkek öğrenci için aylık miktar 45 TL’dir.
 2. İlköğretim eğitimi devam eden kız öğrenci için aylık miktar 50 TL’dir.
 3. Lise eğitimi devam eden erkek öğrenci için aylık miktar 55 TL’dir.
 4. Lise eğitimi devam eden kız öğrenci için aylık miktar 75 TL’dir.

Bu eşit olmayan yardım dağılımı, kız çocuklarının okuldan alınması ya da şartlar bahane edilerek gönderilmemesinin önüne geçmek aynı zamanda okula gönderilmelerine teşvik etmek amaçlıdır.

Şartlı Eğitim Yardımı Ne Zaman Yapılır?

Eğitim yardımının verilmeye başlaması, başvuru yapılma süresinden yaklaşık olarak 1 ay sonra onay alması durumunda yapılmaya başlamaktadır. Yapılan sosyal yardımda her ay ödeme yapılmamaktadır. Ödemeler yılın yedi ayı yatmaktadır. Bunlar Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım ayları olmak üzere tek sayılı aylardır. Yani şartlı eğitim yardımı alan aileler iki ayda bir ödeme almaktadır. İki ayda bir yapılan ödemeler bireylerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenip ayın son haftasında yapılmaktadır. T.C. kimlik numarası 0 ile biten bireyler ayın 24’ünde, 2 ile bitenler ayın 25’inde, 4 ile bitenler ayın 26’sında, 6 ile bitenler ayın 27’sinde, 8 ile bitenler ayın 28’inde ödeme almaktadır. Ödeme tarihlerinde araya hafta sonunun girmesi durumunda ilgili ödeme gününden bir önceki gün ya da hafta sonundan hemen sonraki pazartesi günü ödemelerini sorunsuz bir şekilde alabilmektedirler. Ödemeler genellikle anne adına yatmaktadır. Fakat annenin hayatta olmaması durumunda veya özel bir durum olması durumunda baba tarafından alınmaktadır. Eğitim yardımı sömestr ve yaz tatili olmasına bakılmaksızın belirtilen aylarda düzenli olarak yatmaktadır. Son olarak ödemeler PTT aracılığı ile yardım almaya uygun görülen ailelere verilmektedir.

 Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şartlı eğitim yardımı sorgulaması, başvuru yapıldıktan sonra başvuru durumunun onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına giderek öğrenilmektedir. Vakfa gitmeden de başvuru durumu ile ilgili bilgi almak, sonucunu öğrenmek mümkündür. Vakfa gitmeden öğrenmek için sosyal destek hatları kurulmuştur. Bunlar ALO 144 ve ALO 183 Sosyal Yardım Destek hattıdır. Aramalar ücretsiz olup iletişim numaralarının bulunması da zordur. Destek hatlarından ne kadar yardım ödemesi alacağının bilgisine de ulaşılmak mümkündür.

Şartlı Eğitim Yardımı Hangi Durumlarda Kesilir?

Şartlı eğitim yardımının yatmaması birçok durumdan kaynaklanmaktadır. Başlıca yatmaması durumlarından biri çocuğun eğitim sürecine devam etmemesinden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde öğrencinin örgün eğitimden çıkıp eğitim öğretim hayatına açık öğretimden devam etmesi durumunda da Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilerek şartlı eğitim yardımı kesilmektedir. Bunlar haricinde yardımın kesilmesinde rol alan birkaç etken daha vardır. Bunları sıralayacak olursak şu şekildedir:

 • Okul devamsızlığının 1 ay içinde 4 günü geçmesi durumunda eğitim yardımı yatmamaktadır. Fakat bu sadece o ay için geçerlidir. Diğer aylarda devamsızlığında bir sorun olmaması durumunda ödemeler düzenli bir şekilde yatmaya devam edecektir. Öğrencinin okula devam edemeyecek derecede hasta olduğu durumlarda, ilgili sağlık kuruluşlarından alınan raporun okula bildirilmesi halinde devamsızlık 4 günü geçse dahi ödeme kesilmeden yatmaya devam etmektedir.
 • Taşınma gibi ikametgâh adresinin değiştiği ve yeni ikamet edilen adresin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmediği durumlarda sosyal yardım ödemesi dondurulmaktadır. Taşınılan yere ikametgahını almak ve kaydı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirilmesi gerekmektedir. Böylece ödeme kesintiye uğramadan düzenli ödemeler alınmaktadır.
 • Hanenin eğitim yardımı alma şartlarından çıktığı durumlarda ödemeler kesilmektedir. Yani muhtaçlık durumunun ortadan kalktığı, hane bireyleri üzerinde bir mal varlığı olup olmamasına bakılmaksızın Vakıf Mütevelli Heyeti’nin ihtiyaç durumumun ortadan kalktığını tespit ettiği durumlarda yardım hakkı feshedilmektedir.
 • Eğitim yardımı alınan çocuğun vefat etmesi durumunda yardım kesilmektedir.
 • Yardım alan ebeveynin vefat etmesi durumunda da eğitim yardımı desteği kesilmektedir.
 • Öğrencinin yatılı bir okula kaydının alınmış olması durumunda verilen eğitim yardımı kesilir.

Tüm bunların yanında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, yardım alan aile ferdi tarafından imzalanan evraklarda kabul edilen şartların ihlali durumunda yardım ödemesi dondurulur ya da kesilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Şartlı eğitim yardımı sorgulaması, başvuru yapıldıktan sonra başvuru durumunun onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına giderek öğrenilmektedir. Vakfa gitmeden de başvuru durumu ile ilgili bilgi almak, sonucunu öğrenmek mümkündür. Vakfa gitmeden öğrenmek için sosyal destek hatları kurulmuştur. Bunlar ALO 144 ve ALO 183 Sosyal Yardım Destek hattıdır.

Eğitim yardımının verilmeye başlaması, başvuru yapılma süresinden yaklaşık olarak 1 ay sonra onay alması durumunda yapılmaya başlamaktadır.

Şartlı eğitim yardımı almak için başvurulacak yerler arasında en çok karıştırılan yer e-devlet uygulamasıdır. Eğitim yardımı sadece Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarından yapılmaktadır. Başvuru yapmak için eğitim-öğretim dönemi içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın yılın her dönemi başvuru işleminde bulunmak mümkündür.


Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.