Sartlarineler.com

Malulen Emekli Olmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Malulen emeklilik evrakları malul olmak isteyen, iş gücü kaybı başta olmak üzere belirli şartlara haiz olan kişiler tarafından hazırlanır. Kişinin bağlı bulunduğu 4A 4B ve 4C iş gücüne göre istenilen evraklar farklılık gösterir. 4A sınıfında bulunan, işçi ve 4B sınıfına bağlı olan muhtarlar için malulen emeklilik evrakları aşağıda sıralanmıştır:

 • Kişinin çalışmaya haiz olmadığına dair alınacak sağlık raporu
 • Bir önceki iş yerinizden sağlık probleminize dair almış olduğunuz çıkış kağıdınız
 • SGK aracılığı ile edinebileceğiniz tahsis belgesi

4C sınıfı için gerekli evraklar:

 • Tam kapsamlı sağlık raporu
 • Kurum aracılığı ile edinilmiş olan sevk belgesi
 • Bağlı bulunan kurum aracılığı ile kişinin malulen emekli olması adına yapılan başvuru kağıdı.

Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir?

Malulen emeklilik şartları arasında ilk sırada %60’ın üzerine iş göremez olmak bulunur. Bu hastalığın, doğuştan gelen bir engel durumu değil; iş hayatına girdikten sonra mesleği yapma yetisini kaybedecek bir hastalık olması gerekir.

 • Kişinin iş yaşantısına girdikten sonra mesleki becerilerini kaybedecek ve artık uygulayamayacak durumda olması
 • Belirlenen bu iş göremezlik probleminin %60 ve üzerinde derecelendirilmesi
 • Kurumlar ya da SGK aracılığı ile doğrudan başvuru yapılması
 • Malulen emeklilik sırasında kişinin iş yerinden ayrılmış yani çıkış belgesinin bulunuyor olması

Yukarıda belirtilen şartlar ile kişi malul aylığına başvuru yapabilir ve hastalığın iyileşmediği durumlarda ömür boyu, iyileştiği durumlarda da iş görür duruma gelene kadar malul maaşı alabilir.

Malulen Emeklilik İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu 4A ve 4B hizmet sınıfına dahil olanlar için tahsis belgesi, sağlık raporu aracılığı ile yapılır.

 • SGK’lı çalışanın doğrudan bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmesi ya da E-devlet üzerinden form doldurması
 • Memur çalışanlar için kurum aracılığı ile başvurunun devlete iletilmesi
 • Başvuru sonucunda artık çalışamayacak durumda olan kişinin kurumları aracılığıyla hastanelere sevk edilmesi (Sevk raporu şarttır)
 • Tam teşekküllü bir hastanede kişinin bir ya da varsa daha fazla hastalığının ayrı ayrı değerlendirilerek engel oranı belirlenmesi
 • Rapor sonucunda %60 ve üzerinde iş göremez raporuna sahip olanlara maaş bağlanması

Şeklinde açıklanabilir. Kişi bireysel olarak iş göremez raporuna başvuru yapabileceği gibi, bu başvuru doğrudan kurumun talebiyle de gerçekleşebilir. Malulen emeklilik evrakları tamamlandıktan sonra sürece başlanabilir.

Malulen Emeklilik İçin Rapor Alım Süreci Nasıldır?

Malulen emeklilik raporu hem hizmet akdi çalışanları için hem de 4C sınıfı memur vatandaşlar için ilgili kurumun sizi tam teşekküllü bir hastaneye sevki ile başlar. Sahip olduğunuz engel durumunuzun heyet tarafından değerlendirilmesi ve bunun sonucunda yüzde kaç iş göremez olduğunuzun hesaplanması sonucu, tarafınıza bir rapor sunulur.

Bu raporu edinmek için yalnızca tek bir hastalığınızın olması gerekmez. Birden fazla hastalıkta da rapor almak amacı ile başvuru yapabilirsiniz. Burada göz önünde bulundurulan durum hastalıkların bütün ya da ayrı ayrı kişiyi çalışamaz konuma getirmesidir. İş durumunuzu etkileyen ve mevcut işi yapamayacak durumda olduğunuz hastalıkların ayrı ayrı yüzdeleri alınarak değerlendirme sağlanır. Rapor sırasında dikkat edilen bir diğer detay da sahip olduğunuz hastalığın doğuştan gelen bir hastalık olmamasıdır.

Malulen emeklilik ve engelli emekliliği bu noktada karıştırılır. Bu rapor sırasında yalnızca çalışma hayatına başladıktan sonra yaşadığınız engeller baz alınır. Raporun %60’ın altında verilmesinin ardından, devlet tarafından size malulen emekli aylığı bağlanır. Ancak hastalık elverişsizliğinin ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olur ve heyet bu yönde karar verirse, size geçici süre ile malulen emeklilik aylığı bağlanabilir.

Malulen Emekliler Ne Kadar Maaş Alır?

Malulen emekli maaşları 2021 yılı itibariyle en az 1700 TL olarak ilan edilmiştir. Bir önceki seneye kıyasla 100 TL’lik bir zam söz konusu olmuştur. Malulen emekli aylıkları sigortalının prim süresine ve engel durumuna göre belirlenir. Bu belirleme sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır, prim günleriniz; primlerin ödenme miktarı ve raporda belirlenen malullük oranı maaşı etkiler. Malullük durumunuzun kontroller sırasında artmış olması durumunda, aylık yükseltilebilir. Ya da malullüğün ortadan kalktığı durumlarda kesinti yapılabilir. Malulen emekli aylıkları rapor alınan ve raporun onaylandığı tarihten bir sonraki ay baz alınarak yatırılır. Anlaşmalı devlet bankaları aracılığı ile yatan maaşınız, malullük durumu devam ettikçe ömür boyunca devam eder.

Hangi Hastalıklarda Malulen Emekli Olabiliriz?

Malulen emekliliği kapsayan hastalıklar kanun kapsamında isim verilerek belirtilmiş olsa da malullük durumu yaratan ve iş göremez olmanıza neden olan her hastalık, raporla belirlenir. Ancak kanun kapsamında özellikle işlenen;

 • AIDS
 • Kanser
 • Ciğerlerde görülen hastalıklar
 • Akıl sağlığının yitirilmesiyle sonuçlanan hastalıklar
 • Ekstremite kaybı
 • Görme organlarından alınan hasar
 • Parkinson ve benzeri günlük hayatı doğrudan etkileyecek olan kas ve sinir sistemi hastalıkları

malulen emekli olmanız için belirlenen hastalıklardır. Halk arasında bunama olarak bilinen demans ve organ nakli ameliyatına girmiş olmanız da malulen emeklilik kapsamında değerlendirilir. Beyin ve beyin sapında yaşanan ve hareket yetinizi kaybetmenize neden olan hastalıklar da malul olmanıza imkan sağlayan ve iş göremez raporu alabileceğiniz arasında değerlendirilir.

Malulen Emekli Aylığı Kesilebilir mi?

Malul emekli maaşı kesilmesi devletin düzenli olarak yürütmüş olduğu kontroller sırasında herhangi bir suistimal durumuna rastlanırsa söz konusu olabilir. Devlet, malul kişiler için devlet düzenli olarak ziyaretler düzenlemektedir. Aşağıda belirtilen durumların söz konusu olduğunda malul aylığında kesintiye gidebilir ya da devlet doğrudan maaş ödemeyi kesebilir.

 • Kişinin malul aylığı alırken, herhangi bir işte sigortasız olarak çalıştığının belirlenmesi (Cezai işlem uygulanır)
 • Kişinin bir başka ülkenin kanunlarına tabii olup çalışır durumda olması
 • Engel durumunun sona ermesi ve kişinin artık mevcut işini yapabilecek durumda olması

Olarak örnek verilebilir. Malul aylığınızın kesilmesi durumunda, hastalığın tekrar nüksetmesi söz konusu olursa, yeniden malul emekli aylığı için başvuru yapabilirsiniz.

Malulen Emeklilik Yüzdeleri Nelerdir?

Malulen emekli olma yüzdesi, kanunla kişinin %60 olarak iş göremez olması olarak belirlenmiştir. Bu oranın üstünde olan kişiler engel durumlarının iş hayatında olmalarını engelleyecek şekilde değerlendirilmesi durumunda, kişi malulen emekli olabilir. Bunun için kişinin 10 yıllık süre ile aktif çalışma hayatında olması gerekir.

İşçi sınıfı olarak adlandırılan 4A hizmet akdi çalışanları ve 4B Bağkur çalışanları, 1800 gün prim gününü tamamladıkları takdirde, işlerini engelleyecek herhangi bir hastalıkta %60 sağlık raporu şartına bağlı olarak malulen emekli olabilir. Kamu görevlileri olarak çalışan memur sınıfının ise %60 şartı bulunmaz, kuruma ve çalışanın memuriyette bağlı bulunduğu birime bağlı olarak %60’ın altında olabilir.

%60’ın üzerinde sağlık raporuna sahip olan, sahip olduğu ya da iş göremezlik durumunu çalışma hayatına başladıktan sonra edindiğini kanıtlayan kişilerin aynı zamanda işi yapamayacak durumda olmalıdır. Ancak %40’ın üzerinde malul durumda olan kişiler, 18 yıllık çalışma süresinin ardından, 4100 günlük prim süresini tamamladıktan sonra, malulen emeklilik evrakları da temin edilerek malul aylığı için başvuru yapılabilir. Engel durumu artıkça kişinin çalışma süresi ve prim günü de azalmaktadır. Doğum gibi durumlar için malulen emeklilikte borçlanmaya gidilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Malulen emeklilik şartları arasında ilk sırada %60’ın üzerine iş göremez olmak bulunur. Bu hastalığın, doğuştan gelen bir engel durumu değil; iş hayatına girdikten sonra mesleği yapma yetisini kaybedecek bir hastalık olması gerekir.

Malulen emeklilik raporu hem hizmet akdi çalışanları için hem de 4C sınıfı memur vatandaşlar için ilgili kurumun sizi tam teşekküllü bir hastaneye sevki ile başlar. Sahip olduğunuz engel durumunuzun heyet tarafından değerlendirilmesi ve bunun sonucunda yüzde kaç iş göremez olduğunuzun hesaplanması sonucu, tarafınıza bir rapor sunulur.

Malulen emekli maaşları 2021 yılı itibariyle en az 1700 TL olarak ilan edilmiştir. Bir önceki seneye kıyasla 100 TL’lik bir zam söz konusu olmuştur.

Malul emekli maaşı kesilmesi devletin düzenli olarak yürütmüş olduğu kontroller sırasında herhangi bir suistimal durumuna rastlanırsa söz konusu olabilir.

Malulen emekli olma yüzdesi, kanunla kişinin %60 olarak iş göremez olması olarak belirlenmiştir. Bu oranın üstünde olan kişiler engel durumlarının iş hayatında olmalarını engelleyecek şekilde değerlendirilmesi durumunda, kişi malulen emekli olabilir. Bunun için kişinin 10 yıllık süre ile aktif çalışma hayatında olması gerekir.


Yorumlar