Sartlarineler.com

Kıdem Tazminatı Yemek Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı yemek ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? Kıdem Tazminatında Emeklilik İçin Yaş Sınırlaması Var Mıdır? Kıdem Tazminatının Zaman Aşım Süresi Ne Zaman Başlar? Kıdem Tazminatının Ödenmemesi Halinde Neler Olur? Kıdem Tazminatı Nasıl Ödenmelidir? Kıdem Tazminatında En Düşük ve Ek Yüksek Tutar Nedir? Soruların cevapları yazımızda yer alıyor.

Kıdem tazminatı yemek ücreti, işçinin çalıştığı gün ile aldığı yemek ücretinin çarpılması sonucu elde edilen rakamın 30’a (gün) bölünmesiyle hesaplanır. Kıdem tazminatı yemek ücreti hesaplanırken, işveren işçiye kaç gün yemek ya da yemek ücreti verdiği baz alınır. Hesaplamalarda ilk olarak yemeğin maddi değeri belirlenir. Bu ücret belirlendikten sonra, yemek ücreti hesabı yapılır.

İşçinin çalışmadığı yani yemek ücreti almadığı günlerin etkisi olmaz. İşçi, çalıştığı yarım günlerde yemek ücreti almıyor ise bu kıdem tazminatına etki etmez. Sonuç olarak, işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yemek ücreti 30 gün üzerinden hesaplanmaz.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin sebep olmadan işine son verilmesi ya da özel koşullar nedeniyle işten çıkması durumunda, işveren tarafından verilen ücrettir. Çalışan işçiler, çalıştıkları her bir yıl için bir maaş tutarında tazminat alır. 4857 sayılı İş Kanunu gereğince kazanılan bir haktır.

Tazminat hem işveren hem de çalışan için önemlidir. İşveren için kalifiye çalışanın iş yerinde uzun süre çalışmasını sağlar. İşçi için ise işine kolay bir şekilde son verilmesini engeller.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

1475 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince çalışan işçilerin kıdem tazminatı alma şartları şunlardır:

 • İşçinin, aynı iş yerinden çalışma süresinin en az 1 yıl olması,
 • İşyerinde SSK’lı olarak çalışılması,
 • İşverenin, işçinin ahlakdışı ve uygunsuz davranışlar sergilemesi durumu dışında işi bırakmasını istemesi,
 • Erkek çalışanların askerlik görevini yerine getirmesi nedeniyle işi bırakması,
 • Kadın işçinin evlenmesi nedeniyle işi bırakması,
 • İşçinin emeklilik hakkının kazanması,
 • İşçinin sağlık problemlerinin çalışmaya el vermemesinin belgelenmesi,
 • İşçinin alacakların işveren tarafından ödenmemesi ve sürekli olarak geciktirilmesi,
 • İşverenin, işçisine karşı suç işlemesi,
 • İşverenin işçiden yasadışı işler yapmasını istemesi,
 • İşverenin çalışma koşullarını köklü bir şekilde değiştirmesi,
 • İşçinin ölmesi nedeniyle işçinin ailesine tazminat ödenir.

Kimler Kıdem Tazminatı Alamaz?

Kıdem tazminatı alamayacak kişiler şunlardır:

 • İşçinin çalıştığı yerde 1 yılını doldurmuş olmaması,
 • İşçinin herhangi bir sebep olmadan işten ayrılmak istemesi (istifa etmesi),
 • BAĞ-KUR ve emekli sandığına bağlı çalışılması,
 • İşçinin kendi hatası sebebiyle hastalanması,
 • İşçinin izin almaksızın devamsızlık yapması,
 • İşçinin, işverenine karşı suç işlemesi,
 • İşçinin hapse girmesi,
 • Erkek işçinin evlenmesi,
 • Kadın işçinin doğum yapması,
 • İşçinin başka bir işte çalışmak istemesi,
 • İşçinin işyerindeki özel bilgileri başkalarına aktarması,
 • İşyerinin başka kişilere devri durumunda işçiler tazminat alamaz.

Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken iki konu vardır. Bunlardan bir tanesi kıdem süresi, diğeri ise 30 günlük brüt ücrettir. Tazminat hesabı yapılırken, işçinin kıdemi ya da iş sözleşmesini yaptığı tarih değil, işe başladığı tarih esas alınır. Aynı zamanda, kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınan son gün ise fesih bildiriminin sona erdiği gündür.

Kıdem tazminatı hesabı yapılırken, sadece işçinin asıl maaşı ile tazminat tutarı belirlenmez. Hesaplama yapılırken dikkate alınan ücret, işçinin işvereninden aldığı 30 günlük son ücrettir. Yani, işverenin işçinin iş akdini sonlandırdığı zaman aldığı ücrettir.  İşçinin son maaşına ek olarak, giydirilmiş ücret tutarı da kıdem tazminatına eklenir ve brüt ücret hesaplanır. Giydirilmiş brüt ücret, işçinin aldığı aylık brüt maaş dışında aldığı ödemelerdir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin çalıştığı yıl ile en son aldığı 30 günlük brüt ücretin çarpılması yoluyla yapılır. İşçinin fazladan çalıştığı aylar ise güne çevrilerek hesaplamalara dahil edilir. Günlük tutar ile brüt ücretin 365’e bölünmesi sonucu elde edilen ücret ile gün sayısı çarpılarak kalan ayların tutarı hesaplanır.

Tazminat hesaplanırken belirlenen son tutardan sadece %0,759 oranında damga vergisi kesilir. Tazminattan bunu dışında başka bir kesinti yapılmaz. Tazminat, en yüksek kıdem tazminatı tutarını aşıyor ve işveren bu tutarı ödeyemiyor ise gelir vergisi kesintisi de uygulanır. Bu kesinti %15 ile %35 arasında değişir. Tazminat tutarını hesaplamak için internette farklı uygulamalar bulunur.

En Düşük ve Ek Yüksek Tutar Nedir?

2021 yılın için kıdem tazminatında en düşük tutar 3 bin 577 TL iken en yüksek ise 7.638,96 TL olarak belirlenmiştir.  En düşük tazminat tutarı belirlenirken asgari ücret, en yüksek tazminat tutarı için ise en fazla maaşı alan devlet memuru maaşı baz alınır. Tazminat ödeme tutarı 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kere değişir.

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Ücrete Dahil Edilen Ödemeler Nelerdir?

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete dahil olan ödemeler şunlardır:

 • Yemek ücreti,
 • Yol ücreti,
 • Yiyecek yardımı,
 • Yakacak yardımı,
 • Barınma yardımı,
 • Eğitim yardımı,
 • Sağlık yardımı,
 • Çocuk yardımı,
 • İkramiye,
 • Komisyon ve prim gibi diğer ödemelerdir.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ve kullanılacak brüt ücret belirlenirken, işçinin aldığı son 30 günlük asıl (brüt) ücrete ilaveten diğer ödemeler de dikkate alınır. Bu ödemelere giydirilmiş brüt ücret adı verilir.

Hesaplanırken Dahil Edilmeyen Ödemeler Nelerdir?

Kıdem tazminatı hesaplanırken dahil edilmeyen ödemeler şunlardır:

 • Sigorta,
 • Senelik izin ücreti,
 • Ölüm ücreti,
 • Doğum ücreti,
 • Evlenme ücreti ve mesai ücreti,
 • Bayram harçlığı,
 • Tatil ücretleri,
 • Tek seferlik verilen ikramiyeler ve primler tazminat hesaplanırken dikkate alınmaz.

Bir ödemenin tazminat hesaplanırken dikkate alınması için süreklilik içermesi gerekir. Süreklilikten kasıt ödemenin devamlılık içermesi, tek bir seferde olmaması anlamına gelir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Ödenmelidir?

Kıdem tazminatının ödemesi, işçinin iş akdinin feshedilmesi durumunda, işveren tarafından belirlenmiş bir süresi olamamasına rağmen, işçiye hemen yapılır. İşverenin, kıdem tazminatını işçiye peşin ödemesi gerekir. Tazminatı, taksitlendirilerek veya çek ile ödenemez.  Ancak, işçi taksit ile ödemeyi kabul eder ve bu ödeme belgelendirilirse, taksitli ödeme kabul edilir. Taksit tutarları, işçinin talebi doğrultusunda belirlenir.

Ödenmemesi Halinde Neler Olur?

Kıdem tazminatının ödenmemesi halinde, işçi ilk olarak noter aracılığıyla bir yazı yazarak ihtarname oluşturur. Ödeme hala gerçekleştirilmiyor ise İŞKUR’a başvuru yapılır. İŞKUR, işçi ve işveren arasında anlaşma sağlamaya çalışır. İşçi ile işveren arasında hala anlaşma sağlanamazsa, işçi dava açma hakkına sahiptir. Tazminatı işveren tarafından ödemedikçe, mevduata uygulanan en yüksek faiz tutarı tazminatına işler.

Zaman Aşım Süresi Ne Zaman Başlar?

Kıdem tazminatının zaman aşım süresi, iş akdinin feshedilmesi ile başlar. 2017 yılı öncesinde iş akdi bitenler için zaman aşım süresi 10 yıldır. 2017 yılı sonrasında iş akdi feshedilen işçinin zaman aşım süresi 5 yıldır. Yani, işçi bu süre içerisinde kıdem tazminatını istemek zorundadır. Aksi taktirde, işçi hakkını kaybeder. İşçinin bu durumda herhangi bir itiraz hakkı da bulunmaz.

Emeklilik İçin Yaş Sınırlaması Var Mıdır?

Kıdem tazminatında emeklilik için yaş sınırlaması, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiştir. Sınır olarak koyulan yaşları dolduran çalışanlar, yasal olarak kıdem tazminatını alabilir. Çalışanlar, SGK’dan “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını aldıktan sonra, işverenlerine vererek istifa edebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatında emeklilik için yaş sınırlaması, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatının zaman aşım süresi, iş akdinin feshedilmesi ile başlar. 2017 yılı öncesinde iş akdi bitenler için zaman aşım süresi 10 yıldır. 2017 yılı sonrasında iş akdi feshedilen işçinin zaman aşım süresi 5 yıldır.

Kıdem tazminatının ödenmemesi halinde, işçi ilk olarak noter aracılığıyla bir yazı yazarak ihtarname oluşturur. Ödeme hala gerçekleştirilmiyor ise İŞKUR’a başvuru yapılır. İŞKUR, işçi ve işveren arasında anlaşma sağlamaya çalışır. İşçi ile işveren arasında hala anlaşma sağlanamazsa, işçi dava açma hakkına sahiptir.

Kıdem tazminatının ödemesi, işçinin iş akdinin feshedilmesi durumunda, işveren tarafından belirlenmiş bir süresi olamamasına rağmen, işçiye hemen yapılır. İşverenin, kıdem tazminatını işçiye peşin ödemesi gerekir.

2021 yılın için kıdem tazminatında en düşük tutar 3 bin 577 TL iken en yüksek kıdem tazminatı ise 7.638,96 TL olarak belirlenmiştir. 

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin çalıştığı yıl ile en son aldığı 30 günlük brüt ücretin çarpılması yoluyla yapılır. İşçinin fazladan çalıştığı aylar ise güne çevrilerek hesaplamalara dahil edilir. Günlük tutar ile brüt ücretin 365’e bölünmesi sonucu elde edilen ücret ile gün sayısı çarpılarak kalan ayların tutarı hesaplanır.


Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.