Sartlarineler.com

2022 İŞKUR İşsizlik Maaşı Alma Şartları, Sorgulama ve Hesaplama (GÜNCEL)

İŞKUR işsizlik maaşı 2021 yılında verilmeye devam edecek. İşsizlerin maaş alabilmesi için istenen şartları, maaşın ne kadar olduğunu, başvuru şartlarını, gerekli evrakları ve diğer detayları yazımızdan bulacaksınız. İŞKUR’dan maaş talebinden bulunmak istiyorsanız rehber niteliğindeki yazımızdan detayları inceleyebilirsiniz.

İŞKUR işsizlik ödeneği  işsiz kalan kişilere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirlenen şartlara uygun olarak verilen maaştır. İŞKUR işsizlik maaşı almak isteyen kişilere verilecek maaş miktarı ve süresi kanunla belirlenmiştir.

İNCELEYEBİLİRSİNİZ: İŞKUR Evlere İş Veriyor Mu?

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR

İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartları 4447 sayılı kanunla belirtilmiştir. İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartlar şunlardır:

 • İşçinin kendi suçu ya da isteği olmadan işsiz kalması durumu,
 • İşçinin hizmet sözleşmesi bitmeden önceki 120 gün boyunca hizmet akdi şartlarına bağlı olarak çalışmış olması,
 • İşçiye ait, en az 600 günlük işsizlik sigortası priminin hizmet sözleşmesinin feshinden önceki 3 yıl içinde ödenmiş bulunması
 • İşçinin işsiz kalmasını takip eden 30 gün içinde İŞKUR’a kişisel olarak gelmek yolu ile veya internet üzerinden başvuruda bulunmuş olması gerekir.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILACAĞINA DAİR VİDEOYU İZLEYEBİLİRSİNİZ:

İNCELEYEBİLİRSİNİZ: İŞKUR Sigortası Emekliliğe Sayılır Mı?

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY YATIRILIR?

İşsizlik maaşının ödeneceği süre yasalarla belirtilmiştir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen işsizlik ödeneği ödenme süresinin şartları şunlardır:

 • İşçinin sigortalı çalışma süresi en az 600 gün olup, bu süreye ait işsizlik sigortası primi ödenmiş ise 180 gün için,
 • İşçinin sigortalı çalışma süresi en az 900 gün olup, bu süreye ait işsizlik sigortası primi ödenmiş ise 240 gün için
 • İşçinin sigortalı çalışma süresi 1080 gün olup, bu süreye ait işsizlik sigortası ödenmiş ise 300 gün için işsizlik maaşı alabilir.
İNCELEYEBİLİRSİNİZ: İŞKUR Sigortası Emekliliğe Sayılır Mı?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

İşsizlik ödeneği almak için İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru için verilen yasal süre işçinin işsiz kaldıktan sonraki 30 gün ile sınırlandırılmıştır. İşsizlik maaşı için kişinin İŞKUR’a başvurabileceği internet adresi www.iskur.gov.tr  veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-ödenegi-basvurusu olarak bildirilmiştir. Maaş almak isteyen kişi bu adresten online olarak başvuru yapabileceği gibi, İŞKUR‘a şahsen gelerek de müracaat edebilir. Sorgulama işlemini de aynı adresten yapabilirsiniz.

İŞKUR’A GİTMEDEN ÖDENEK BAŞVURUSUNUN NASIL YAPILACAĞINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ:

İNCELEYEBİLİRSİNİZ: İŞKUR Eleman Desteği Şartları

Başvuru Süresi Geçilirse Ne Olur?

Başvurular için 30 günlük süre mücbir sebeplerden dolayı gecikti ise, geciken süre kadar ödenek toplam hak edilen süreden düşülür. Hak kaybı yaşanmaması için başvuru için gecikilmemesinde yarar vardır.

İNCELEYEBİLİRSİNİZ: İŞKUR 6 Ay Maaşı Şartları

İşsiz Sigortalının Hakları

İşsizlik maaşı için başvuru yapan sigortalının bazı hakları vardır. Başvuru yapılmasını takiben İŞKUR tarafından işsiz kalan kişinin iş arama kaydı yapılır ve/veya güncellenir. Bu güncelleme ile birlikte işsiz kalan kişilerin bazı hizmetleri almaya hakları doğar. Bu haklar şunlardır:

 • İşsiz kalan kişinin mesleki eğitim alması,
 • İşsiz kalan kişinin danışmanlık hizmeti alması,
 • İşsizi kalan kişinin genel sağlık sigortası hakkından yararlanması,
 • İşsiz kalan kişinin işe yerleştirilme hizmeti almasıdır.

Bu haklardan yararlanılabilmesi için, kişinin herhangi bir şekilde bir başkasına vekalet vermek yolu ile başvuru yapması uygun değildir. Böyle bir durumda yapılan başvuru geçersiz sayılır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VİDEOSUNU İZLEYEBİLİRSİNİZ:

İNCELEYEBİLİRSİNİZ: İŞKUR İşsizlik Maaşı Şartları

120 Günlük İşsizlik Sigortası Yatmadan Maaş Alınabilmesi

İşçinin işsiz kalmasından önceki 120 gün işsizlik sigortasının ödenmemiş olması bazı durumlarda 4447 sayılı yasa gereği maaş hakkı elde etmesini engellemez. Fakat bu koşuların geçerli olması için işçinin kendi suçu/kusuru veya isteği dışında işsiz kalmış olması önkoşulu her zaman geçerlidir. Son 120 gün için işsizlik sigortası ödenmediği halde işsizlik maaşı alınabilmesi için yasa ile kabul edilen koşullar şunlardır:

 • Doğal afet,
 • Hastalık,
 • Yarım çalışma maaşı verilmiş olması,
 • Ücretsiz izin/ aylıksız izin verilmiş ya da alınmış olması,
 • Kısa çalışma maaşı verilmiş olması,
 • Ev hizmetleri kapsamındaki işlerde çalışma süresinin 30 günden az olması,
 • Disiplin cezası almış olmak,
 • Sözleşmenin sona erdiği sırada çalışmamış olmak,
 • Gözaltına alınmış olmak,
 • Ekonomik kriz,
 • Suçlu bulunmamak koşulu ile bir süre tutuklu kalınmış olunması,
 • Genel yaşamı etkileyen koşullar ve olaylar,
 • Kısmi istihdam,
 • Lokavt.

Bu gibi hallerde işsiz kalan işçi, son 120 güne ait işsizlik sigortası ödenmediği halde işsizlik maaşı hakkından yararlanabilir.

İŞKUR işsizlik maaşı koşulları incelendiğinde bir başka madde ile daha karşılaşılır. Buna göre şayet işçi 18.01.2019 tarihinde ve daha sonrasında işsiz kalmış ise yararlanabileceği bir hak daha vardır. Eğer işçinin hizmet sözleşmesi sona ermeden önceki 120 gün içinde hizmet sözleşmesi var ise, kendisi adına maaş almaya hak kazanılır. Yani  eksik ödenen günler varsa da, bu günler için herhangi bir sebep bildirilmesi gerekmez.

İNCELEYEBİLİRSİNİZ: İŞKUR İşsizlik Maaşı Hesaplama

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILIR MI?

İşsizlik ödeneği verilirken kesinti olarak sadece damga vergisi kesilir. Bunun dışında işsizlik maaşından hiçbir kesinti yapılmaz. İşsizlik maaşına haciz gelemez. Ayrıca işsizlik maaşı hiçbir şekilde devredilemez, kişiye özeldir. Fakat nafaka borçları bütün bunların dışında tutulur.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

İşsizlik maaşı her ayın 5. Günü ödenir. Ödemeler aylık olarak ve işsiz kişinin kendisine yapılır. Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanının işsizlik maaşını ödemesini, gününden daha önce  yaptırma yetkisi vardır.

İŞSİZLİK MAAŞI NEREDEN ALINIR?

İŞSİZLİK MAAŞI NEREDEN ALINIR

Sigortası bulunan  kişiler işsizlik  ödeneklerini  PTTBank şubesinden alırlar. Bunun için kişinin TC Kimlik Numarası ve Nüfus Cüzdanı ile PTTBank’a müracaat etmesi yeterlidir. PTTBank’a  yatırılan maaşta 6 ay boyunca hiçbir hareket olmamış ise, hesapta bulunan bakiye, işsizlik sigortası fonuna emanet olarak devredilir.

Maaşı hak eden kişi devir işlemini takip eden 5 yıl içinde başvuruda bulunursa maaşını emanet hesaptan alabilir. Beş yıllık süre geçtikten sonra yapılan başvurularda maaş ödenmesinin yapılması için Mahkeme kararı alınması gerekir.

İşsizlik Ödeneği Kesilebilir Mi, Neden?

Bazı durumlarda işsizlik maaşı ödemesi yapılmayabilir. İşsizlik ödeneği tekrar geri ödenmek üzere ya da tekrar geri ödenmemek üzere iki şekilde kesilebilir.

İşsizlik ödeneğinin tekrar verilememek üzere kesildiği durumlar şunlardır:

 • İşsizlik ödeneği almakta olan kişiye İŞKUR tarafından bulunan iş haklı bir sebep olmadan kabul edilmediyse işsizlik ödeneği kesilir. Ödeneğin kesilebilmesi için işçiye teklif edilen işin kişinin oturduğu belediyenin alanları içinde olması gerekir. Ayıca teklif edilen işin, kişinin çalıştığı en son işte aldığı ücret ve koşullara yakın koşulları sağlaması gerekir. Aksi halde ödenek kesilemez. Yukarıda belirtilen maddeler uygun olduğu halde iş teklifi kabul edilmediği takdirde kişi, işsizlik maaşı alma hakkını kaybeder.
 • Kamu idaresi denetim elemanları ya da çalışma hayatını denetleme yetkisi bulunan müfettişler, işsizlik maaşı alan kişinin kaçak olarak çalıştığını saptadıkları takdirde de işsizlik maaşı tekrar ödenmemek üzere kesilir.

Bunun yanı sıra işsizlik maaşının tekrar ödeyebilmek koşuluyla kesildiği haller de vardır. Bu durumun gerçekleşmesi için gereken koşullar şunlardır:

 • İŞKUR’dan işsizlik maaşı alırken kişi herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almaya başladığında işsizlik maaşı kesilir. Burada maaş kesilme gerekçesi olarak ‘’Emeklilik’’ gösterilmektedir. İşsizlik maaşı, yaşlılık aylığı alınmaya başlanan ay itibariyle kesilir.
 • İşsiz kişi İŞKUR’un gitmesini uygun bulduğu meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir sebep olmadan kabul etmedi ise işsizlik maaşı kesilir. Gitmeyi kabul etmesine rağmen kurslara sebepsiz olarak devam etmiyorsa, kurslar için gereken evrakları zamanında ve eksiksiz olarak getiremiyorsa yine işsizlik maaşı kesilir. Kişi bu koşulları düzelttiği takdirde tekrar işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

İŞSİZLİK MAAŞININ KESİLMEMESİ İÇİN NE YAPMANIZ GEREKTİĞİNİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ:

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İşsizlik ödeneği işsiz kalan sigortalının şartlarına göre değişir. Genel olarak 2019 yılı verileri dikkate alındığında işsizlik maaşı 1015.59 TL ile 2031.19 TL arasında değişiklik gösterir. Günlük işsizlik maaşı hesabında sigortalının son 4 aylık maaşı baz alınır. Buna göre ortalama brüt kazancın % 40’ı günlük işsizlik maaşı olarak hesaplanır.

Çalışılan maaşa göre ödenecek işsizlik maaşları şunlardır:

 • Kişi, son 4 ay boyunca asgari ücret üzerinden maaş alarak çalıştı ise ödenecek net miktar 1015.59 TL,
 • Kişi son 4 ay boyunca 3500 TL ücret üzerinden maaş alarak çalıştı ise ödenecek net miktar 1389.37 TL,
 • Kişi son 4 ay boyunca 6000 TL ücret üzerinden maaş alarak çalıştı ise ödenecek net miktar 2031.19 TL’dir.

Bu rakamlar damga vergisi kesintisi çıkarıldıktan sonra hesaplanan rakamlardır. Kişinin işsiz kalmadan önce çalıştığı ücreti ne olursa olsun alabileceği işsizlik ödeneği bahse konu yıl için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

Yukarıdaki bilgiler 2019 yılı asgari brüt ücreti 2558.40TL üzerinden hesaplanarak verilmektedir. Bilgiler İŞKUR resmi sitesinden alınmıştır. İşsizlik maaşından kesilebilen tek vergi damga vergisidir. Başka bir vergi kesintisi yapılamaz.

İşsizlik Maaşı Başvuru Formu Nereden Alınır?

İşsizlik ödeneği almak isteyen kişi e-devlet üzerinden giriş yaparak başvuru formunu doldurabilir. Fakat e-devlet hizmetinden yararlanabilmek için kişinin  e-devlet şifresi olması gerekir. E-devlet şifresi yoksa, herhangi bir postaneden 2 TL karşılığında kişiye özel bir e-devlet şifresi alınabilir. Bu şifre ile işsizlik maaşı sorgulaması ve başvurusu yapılır.

Önemli: E-devlet şifresi bir başkası ile paylaşılmamalıdır. Tedbir olarak genel kullanılan bilgisayarlarda da e-devlet şifresi ile giriş yapılmamalıdır.

İstifa Eden İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İstifa Eden İşsizlik Maaşı Alabilir Mi

İstifa eden işçi işsizlik maaşı alamaz. İstifa etmek kendi isteği ile işten ayrılmak anlamına geldiği için kişi işsizlik maaşı alma hakkını kaybeder.

İŞKUR İletişim Adresi

İŞKUR ile iletişim kurmak için kullanılabilecek adresler şunlardır:

 • İŞKUR Tel. No: 444 75 87
 • 170 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alo:170 ( Bu numaradan en geç 72 saat içinde geri dönüş alırsınız)
 • İnternet adresi: iskur.gov.tr
 • İŞKUR Bilgi Edinme ve İletişim Şube Müdürlüğü Adres: Mevlana Bulvarı No:42

Emniyet Mah. Yenimahalle/ ANKARA olarak bildirilmiştir.

İşsizlik Maaşı Alındığı Sırada Sigortalı İşsizin Hayatında Yaşanan Değişiklikler

Sigortalı işçi işsizlik maaşı alırken yaşam şartlarında bir değişme olursa bunu İŞKUR’a veya ALO 170 hattından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na acilen ( 15 gün içinde) bildirmelidir. Bildirilmesi gerekli değişiklik gösteren yaşam koşulları şunlardır:

 • İşçinin bir işe girerek tekrar çalışmaya başlaması,
 • Mahkeme kararı ile eski görevine yeniden başlama hakkını kazanması ve işine geri dönmesi
 • İkametgah değişikliği olması,
 • Yurtdışına gidilmesi,
 • Askere alınması,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu tarafından kendisine yaşlılık maaşı bağlanması,
 • Devlet tarafından yetkilendirilmiş sağlık birimlerinin kişiyi istirahatli kılması gibi durumlarda işçi en geç 15 gün içinde ilgili kurumlara bilgilendirme yapmak zorundadır.

Eğer işçi işsizlik maaşı alırken koşulları değiştiği halde, usulsüz olarak maaşını almaya devam ederse kendisine yapılan fazla ödemeleri faizi ile birlikte geri ödemek zorunda kalır. Bu da oldukça zor bir ödeme olacağı için bu konuda titizlik gösterilmesi önerilir.

İşsizlik Ödeneği İçin Gereken Evraklar

İşsizlik Ödeneği İçin Gereken Evraklar

İşsizlik maaşı için gerekli evraklar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. İnternet ortamından yapılan başvurularda herhangi bir evrak istememektedir.

İŞKUR’a gidilerek şahsen yapılacak müracaatlarda istenen belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı
 • İşsizlik maaşı dilekçesi
 • İşten ayrılış bildirgesidir.

İŞKUR işsizlik maaşı 2020 itibariyle en güncel bilgiler takip edilmektedir. Herhangi bir değişiklik olduğu takdirde yayınlanacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

İşsizlik maaşı taban tutarı 1.177,00 TL ve tavan fiyatı ise 2.354,00 olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar üzerinden damga vergisi alınmaktadır.

İşsizlik maaşı almak için en önemli şart, kendi isteği dışında işten çıkartılmaktır. Ayrıca son 120 gün işyerinde çalışıyor olmak ve son 3 yıl içerisinde 600 iş günü çalışıyor gözükmek aranan şartlar arasındadır.

E-devlette bulunan işkur üzerinden işsizlik ödeneği kısmından bu tutarın yatıp yatmadığı ve ne kadar yatırıldığı sorgulanabilir.

İşsizlik ödenekleri her ayın 5'inde ödenmektedir. Ancak pandemi dolayısı ile kişilerin hesaplarına daha erkende geçtiği görülür.

İşsizlik maaşı başvuru yapılmasından itibaren ortalama 30 gün içerisinde çıkıp çıkmadığı belli olmaktadır. E-devlet aracılığı ile bunun kontrolü sağlanabilir.


Etiketler:

Yorumlar