Sartlarineler.com

Engelli Vergi İndirimi Şartları Nelerdir?

Engelli vergi indirimi şartlarının neler olduğu hakkında detaylı bilgi alarak hızlı ve kolay bir şekilde resmi işlemleri tamamlayabilirsiniz. Vergi indirimi, çalışmaya engel teşkil edebilecek hastalığa sahip olan kişilerin hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak desteklenmesine olanak sağlamaktadır.  Çalışma gücü kaybında % 80 ve üzeri engel raporuna sahip olanlar birinci derece engelli, %60 ve %79 engel raporu bulunanlar ikinci derece engelli, %40 engel raporu bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak sayılır.

Engelli Vergi İndirimi


Engelli Vergi İndirimi

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ ŞARTLARI NELERDİR?

Engelliler için vergi indirimi başvurusu için engelli vergi indirimi şartları şunlardır:

 • En az yüzde 40 ve daha üzeri olmak üzeri engeli bulunan çalışma gücü kaybı olan kişilere, sağlık kurulu tarafından onaylanan raporu ile kazançlarına ve belirlenen derecelere göre vergi indiriminin uygulanmasını kapsamaktadır.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 Engelli Vergi İndirimi


Engelli Vergi İndirimi

Engelli vergi indiriminden yararlanmak için başvurulacak makamlara aşağıdaki belgelerin iletilmesi gerekmektedir. Engelli vergi indirimi için gerekli belgeler şunlardır:

Engelli Hizmet Erbabı İçin:

 1. Müracaat formu
 2. Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı
 3. C. Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Engelli vergi indirimi ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak alınan Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter tasdikli örneği

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler İçin:

 1. Müracaat formu
 2. Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı
 3. Bakmakla yükümlü olan kişinin ve engelli kişinin T.C. Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
 5. Engelli vergi indirimi ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak alınan Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter tasdikli örneği

Engelli Serbest Meslek Erbabı İçin:

 1. Müracaat formu
 2. Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
 3. C. Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Engelli vergi indirimi ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak alınan Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter tasdikli örneği

Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler İçin:

 1. Müracaat formu
 2. Vergi kimlik numarasını içeren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
 3. Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişinin T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
 5. Engelli vergi indirimi ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak alınan Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter tasdikli örneği

Engellilik İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Engelliler İçin:

 1. Müracaat formu
 2. Vergi kimlik numarasını içeren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
 3. C. Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Engelli vergi indirimi ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak alınan Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter tasdikli örneği

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Engelli vergi indirimi için başvurusu yapılacak yerler şunlardır;

 • Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan illerdeki Grup Müdürlüğü,
 • Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan iller için Defterdarlıklar,
 • Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü,
 • Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlükleri’dir.

KİMLER ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLİR?

Engelli vergi indiriminden yararlanan kişiler, aşağıdaki şartları yerine getirmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre engellilik indiriminden yararlanan kişiler;

 1. Engelli ücreti alanlar,
 2. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi olan ücretli,
 3. Engelli serbest meslek sahibi olanlar,
 4. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi olan serbest meslek sahibi kişiler,
 5. Basit usulde vergilendirilmenin yapıldığı engelli kişilerdir.

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İÇİN GEÇERLİ OLAN RAPORLAR NELERDİR?

Engelli vergi indirimi için geçerli raporlar yetkili hastanelerin düzenlendiği ve Merkez Sağlık Kurulu’nun onayladığı raporlardır. Çalışma gücünün en az %40’ını kaybeden kişiler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporları, vergi indirimi uygulaması için oldukça önemlidir. Engelli vergi indirimi için geçerli olan sağlık raporunun yetkili bir hastane aracılığı ile Merkez Sağlık Kurulu tarafından düzenlenmesi gerekir. Raporda belirtilen oran ve engel durumunun sürekliliğinin belirtilmesi önemlidir. Raporda yer alan bilgilerin ve çalışma gücü kayıp oranının açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Farklı Amaçlarla Alınan Raporlar Engelli Vergi İndiriminde Geçerli Midir?

Sosyal yardımlardan yararlanmak, işe girmek ve engelli kimlik kartı edinmek gibi farklı sebeplerle alınan ve Merkez Sağlık Kurulu’nun değerlendirmediği engelli sağlık kurulu raporları, engellilik indiriminde geçerli değildir. Farklı amaçlarla alınan raporları engellik indirimi yönünden geçerli olması için, kurumların düzenlediği raporun aslı ya da noter tasdikli örneğinin ilgili yönetmeliklerdeki niteliklere ve engelli sağlık kurulu raporu formatına uygun olması gerekmektedir. Engelli vergi indirimi için başvuru yaparken bu raporlar, Merkez Sağlık Kurulu’nun değerlendirilmesine sunulabilmektedir.

ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN HANGİ TARİHLERDEN İTİBAREN YARARLANILIR?

Engellilik indirimi tarihleri, Merkez Sağlık Kurulu tarafından onaylanan sağlık raporu tarihinden itibaren engelli vergi indirimini kapsamaktadır. Daha önce alınan mevcut rapor ile başvuru yapanlar ise, raporlarının Merkez Sağlık Kurumu tarafından değerlendirilmesi sonucunda engellilik indiriminden yararlanması kararlaştırılan kişilerin başvuru tarihi itibariyle engellilik indiriminden yararlanmaları konusunda karara varılmaktadır.

Bu uygulamada;

 • Anlaşmazlık durumunda yargı organları aracılığı ile rapor alan engellilerin son rapor tarihi,
 • Hakem hastane tayin edilerek, bu hastanelerden rapor alan engellilerin rapor tarihi esas alınmaktadır.

İdari birimler tarafından yürütülen bu işlemler sebebiyle ya da Merkez Sağlık Kurulu’ndaki karar sürecinde oluşabilecek gecikmeler, engellileri olumsuz etkilememeyi amaçlamaktadır.  Bu amaç doğrultusunda, her başvuru ilgili mevzuata göre ayrı olarak değerlendirilmektedir.

Engellilik İndiriminde Özellik Gösteren Durumlar Nelerdir?

Engellilik indiriminde özellik gösteren durumlar şunlardır:

 1. Gerçek usulde ticari etkinliklerde bulunan kişilerin engellilik indiriminden faydalanamamaktadır.
 2. Basit usule tabi olan mükelleflerin gelir vergisi matrahlarının tespitinde, engellilik dereceleri doğrultusunda belirlenen tutarları gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek olan gelirlerden yıllık olarak indirim konusu olabilmektedir.
 3. Ücret geliri kazancı bulunanların bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi olması durumunda, bu kişiler aracılığıyla engellilik indiriminden faydalanabilmektedir.
 4. İşten emekli olarak ayrıldıktan sonra tekrar iş yerinde çalışmaya başlayanlar için uygulanan ve gelir vergisi tevkifatına tabi olan ücretlere engellilik indirimi uygulanabilmektedir.
 5. Yönetim kurulu üyesi ve şirket ortağı olan kişilerin, şirketten yapılan huzur hakkı ödemelerinin ücret niteliğinde olması sebebiyle bu ödemelere engellilik indirimi uygulanır. Ancak, kurumların idare meclisi başkan ve üyeleri için verilen kar payları, menkul sermaye iradı olarak değerlendirildiği için sermaye payı oranında dağıtılan kar payına engellilik indiriminin uygulanmamaktadır.
 6. Mükelleflerin, engellilik indiriminden yararlanırken, bu haktan vazgeçmeleri hukuki olarak mümkündür.
 7. Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesi gereğince ücretlilere yapılan ikramiye ödemeleri ve ilave ödemeler ücret olarak değerlendirilir. Bu ücret ödemeleri, hizmet erbabının asıl ücretine dâhil edilerek engellilik derecesine uygun olarak engellilik indirimi uygulanabilmektedir.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORUNA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Engellinin kendisi, vasisi, velisi veya raporu isteyen kurum tarafından engelli sağlık kurulu raporuna itiraz edilebilir. Kişiler, ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ve itiraz dilekçesi ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

En az yüzde 40 ve daha üzeri olmak üzeri engeli bulunan çalışma gücü kaybı olan kişilere, sağlık kurulu tarafından onaylanan raporu ile kazançlarına ve belirlenen derecelere göre vergi indiriminin uygulanmasını kapsamaktadır.

Sosyal yardımlardan yararlanmak, işe girmek ve engelli kimlik kartı edinmek gibi farklı sebeplerle alınan ve Merkez Sağlık Kurulu’nun değerlendirmediği engelli sağlık kurulu raporları, engellilik indiriminde geçerli değildir.

Engellinin kendisi, vasisi, velisi veya raporu isteyen kurum tarafından engelli sağlık kurulu raporuna itiraz edilebilir. Kişiler, ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ve itiraz dilekçesi ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurabilmektedir. 


Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.