DiğerPersonel Alımları

Bağımsız Denetçi Olma Şartları Neler? (Maaşları, Sınavı)

Bağımsız denetçi olma şartları neler? Diye merak eden kişiler için bağımsız denetim yönetmeliğinin 14. maddesi baz alınarak belirlenmiş olan bağımsız denetçi olma şartları şöyledir;

Bağımsız Denetçi Olma Şartları

  • En önemli şart Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediliyor olunması,
  • Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir meslek gruplarında iş alanına sahip olunması,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak için aranan mezuniyet koşullarından birini karşılıyor olması,
  • Anayasal hakları kullanabilmek adına fiil ehliyetinin bulunması,
  • Bu alanda mutlaka uygulamalı meslek eğitiminin alınmış ve başarılı bir şekilde tamamlanmış olması,
  • Denetçilik sınavını başarılı şekilde tamamlamış olması,
  • Adli sicil kaydında herhangi bir suç unsurunun bulunmaması,
  • Bağımsız denetim mesleğinin gereklilikleri arasında yer alan ve şeref ya da haysiyete uymayan durumların kişide bulunmaması veya olumsuz itibara sahip olmaması,
  • Bağımsız denetçi olmak için gerekli olan son şart ise faaliyet izninin daha önce herhangi bir kurum tarafından iptal edilmemiş olması yer almaktadır.

Bağımsız Denetçi Nedir?

Bağımsız denetçi nedir? diye merak eden kişiler için bu meslek grubunun herhangi bir kişiye veya kuruluşa bağlı olmadan görev yapmakta olup aynı zamanda genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları doğrultusunda mali tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı üzerine araştırma yapan ve rapor tutan kişiler bağımsız denetçi olarak bilinmektedir.

Denetim sırasında kişiler kurumları ve kişileri denetlerken faaliyet denetimi ve uygunluk denetimi yapmaktadırlar.

Bu kişilerin mutlaka mesleki bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra bağımsızlığını koruyabiliyor olması ve yüksek ahlaki nitelikler taşıyor olması gerekmektedir.

İnceleyebilirsiniz: Bilirkişilik Şartları Neler?

Bağımsız Denetçi Nasıl Olunur?

Bağımsız denetçi olarak görev almak isteyen kişilerin ilk olarak lisans eğitimini üniversitedeki iktisadi idari Bilimler Fakültesi üzerinden veya hukuk fakültesi üzerinden tamamlamış olması ve bu bölümlerden mezun olmuş olması gerekmektedir.

İşletme, ekonomi, iktisat, finans veya hukuk alanlarından kişinin yüksek lisans yapmış olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması bağımsız denetçi olabilmek için oldukça önemlidir.

Bağımsız denetçi nasıl olunur? Diye merak edenler için kişilerin yukarıda vermiş olduğumuz ilgili fakültelerden mezun olmuş olması ve daha sonra bağımsız denetçi sınavına girerek başarılı olması gerekmektedir.

Bağımsız denetçi sınavı içerisinde kişilere yöneltilen sorular içerisinde Türkiye muhasebe standartları, finansal yönetim, finansallar durumların oluşmasıyla ilgili mevzuatlar, genel muhasebe, yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi alanları, kurumsal yönetim, Türkiye denetim standartları, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, icra hukuku ve idare hukuku alanlarında sorular yöneltilmektedir olup bu alanlara hakim olan kişiler bağımsız denetçi olarak görev alabilmektedir.

Ancak bağımsız denetçi olabilmek için tek şart sınav olmayıp aynı zamanda kişilerin bağımsız denetçi olarak staj yapması da gerekmektedir. Bağımsız denetçi stajı kişilerin mesleğe başlamadan önce gerçekleştirecekleri son basamağı oluşturmakta olup sınavı başarıyla geçen kişiler 1 yıl boyunca staj yapmak mecburiyetindedirler.

Aynı zamanda bağımsız denetçi olarak çalışacak olan kişilerin sahip olmaları gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler içerisinde kişilerin düzenli, disiplinli ve titiz çalışmaları gerekmekte olup aynı zamanda iş takiplerini düzenli olarak yapabilmeleri, seyahat engellerinin olmamaları ve araç kullanabilmek için ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir.

İnceleyebilirsiniz: Akademisyen Olma Şartları Neler?

Bağımsız Denetçi Maaşları Ne Kadar?

Özellikle bağımsız denetçi olarak görev almak isteyen kişiler tarafından sıkça araştırılan konular arasında bağımsız denetçi maaşları yer almaktadır.

Güncel olarak sürekli şekilde değişiklik gösteren bağımsız denetçi maaşları şu anda gelişmiş kişiler 10.000 TL ile 15.000 TL arasın da maaş alırken mesleğe yeni başlayan kişiler 3000 TL ile 4.000 TL arasında maaş almaktadırlar.

Mali Denetçi Nasıl Olunur?

Mali denetçi nasıl olunur? Genellikle bu alanda çalışmak isteyen kişiler tarafından sıkça merak edilmekte olup araştırılan konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Kişilerin mali denetçi olabilmesi için 15 yıl boyunca serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev almış olması veya en az 3 yıllık denetim tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

Denetim tecrübesi alanında yer alan ilgili bölümler ise kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu tarafından düzenlenmiş olan muhasebe standartları, kurumsal yönetim ilkeleri ve finansal yönetim gibi alanları kapsarken aynı zamanda kişilerin denetim sınavları üzerinden 70 puan alarak bağımsız denetçi yani mali denetçi olma hakkı bulunmaktadır.

Ancak sadece serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatı sahibi olmak tek şart olmayıp aynı zamanda kişilerin mal aliye, iktisat, hukuk, muhasebe, siyasal bilgiler veya bankacılık gibi Bölümlerden mezun olmaları ve denetçi sınavından başarılı puanı almaları da bu mesleği yapabilmeleri için yeterlidir.

İnceleyebilirsiniz : Okutmanlık Şartları Neler?

Bağımsız Denetçi Ne İş Yapar?

Bağımsız denetçi ne iş yapar? Kapsamında bu kişilerin farklı alanlarda faali göstermekte olan tüm kamu veya özel kurumları denetlemekle sorunlu olduğunu belirtmek gereklidir. Aynı zamanda bu meslek grubunda çalışan kişilerin mutlaka çalıştıkları alan ile ilgili olan yasal mevzuata hâkim olmaları ve aynı zamanda denetimini gerçekleştiği işletmeler içerisinde görev almakta olan işçi veya işveren ile herhangi bir yakın ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir.

Özellikle faaliyet göstermekte olan kurumlar üzerinde denetim sağlayan bağımsız denetçiler mutlaka tarafsızlıklarını koruyarak denetim yapmaları ve bu süreçte taraflıya neden olabilecek faktörleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi ve yakinen tanıdığı kurumlar üzerinde denetim yapmaması oldukça önemlidir.

Özellikle bağımsız denetçi görevi sırasında görevini kötüye kullanmaması ve herhangi bir kurumu kayırıcı eyleme geçmemesi yani meslek ahlakına sahip olması gerekmektedir.

İnceleyebilirsiniz : Paramedik Olma Şartları Neler?

Bağımsız Denetçi Sorumlulukları Nelerdir?

Bağımsız denetçi olmak özellikle önemli ölçüde sorumluluk gerektiren bir meslek grubu olarak bilinmektedir. Kişilerin meslek ahlakı düzeyinde herhangi bir olumsuz geçmişi bulunmaması ve meslek hayatı boyunca doğru sonuçlardan ve doğru raporlardan ayrılmaması oldukça önemlidir.

Özellikle bağımsız denetçi sorumlulukları içerisinde yer alan en önemli sorumlulukları bu meslek alanındaki kişilerin denetim raporlarındaki eksik, yanıltıcı veya yanlış bilgilerden doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda kanuni olarak görevini yerine getirmede kusurlu davranış sergileyen işletmeye ve işletmenin pay sahiplerine karşı meydana gelecek zarardan sorumlu olmaktadır.

Bağımsız denetçi denetim sırasında şirket hakkında edinmiş olduğu bilgileri gizli tutarak üçüncü şahıslara asla aktarması gerekmektedir.

Bağımsız denetçiler adlarından da anlaşıldığı üzere denetim sırasında tarafsızlık ilkesini ilk ilkeleri olarak benimsemeleri ve denetim sürecini tamamen kanuna uygun şekilde yürütmeleri gerekmektedir.

Finansal piyasaları ve mevzuatları sürekli olarak takip etmesi gereken bağımsız denetçi aynı zamanda bu konularda meydana gelen değişikliklerin hepsinden haberdar olmalı ve mesleki birikimini sürekli olarak güncellenmelidir.

Denetim sırasında mevzuatta yer alan ve belirtilmiş olan usullerin dışına çıkma hakları bulunmayan bağımsız denetçiler aynı zamanda denetim sürecinde elde ettikleri tüm bilgileri kanıta dayalı olarak yürütmeleri ve raporlarını hazırlarken bu kanıtları mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

İlgili Diğer Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz: 

Vali Olmanın Şartları Neler?

Hosteslik (Kabin Memurluğu) Şartları Nelerdir?

Özel Güvenlik Olma Şartları Neler?

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Şartları ve İlanları

Bir Yorum

  1. Bağımsız mali denetici olmak için yeminli mali müşavir yada mal müşavir olmak şart mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu